ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25653,246.05บาท-57.19-1.73 %
212.94กรัม-3.75
6,623.16ออนซ์-116.68
212,940กิโล-3,751.50