ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,342.00บาท-19.42-0.58 %
219.23กรัม-1.27
6,818.94ออนซ์-39.63
219,234กิโล-1,274.13