ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25643,103.73บาท-190.80-5.79 %
203.60กรัม-12.52
6,332.77ออนซ์-389.31
203,603กิโล-12,516.68