ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/25643,208.89บาท31.181.00 %
210.50กรัม2.05
6,547.35ออนซ์63.62
210,502กิโล2,045.41