ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลกาตาร์ (QAR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลกาตาร์ (QAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,168.74บาท1,076.1851.43 %
207.87กรัม70.60
6,465.42ออนซ์2,195.80
207,868กิโล70,596.70