ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/256392,836บาท-723.70-0.77 %
6,089.98กรัม-47.47
189,419ออนซ์-1,476.62
6,089,975กิโล-47,474.30