ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256599,885บาท-3,391.52-3.28 %
6,552.41กรัม-222.48
203,803ออนซ์-6,919.97
6,552,415กิโล-222,482.26