ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 124,600 บาท 9,465.31 8.22 %
8,173.71 กรัม 620.92
254,231 ออนซ์ 19,312.78
8,173,707 กิโล 620,920.16