ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256486,207บาท-1,508.40-1.72 %
5,655.16กรัม-98.95
175,895ออนซ์-3,077.70
5,655,161กิโล-98,950.49