ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256483,748บาท-4,018.72-4.58 %
5,493.86กรัม-263.63
170,878ออนซ์-8,199.70
5,493,858กิโล-263,626.32