ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 124,345 บาท 16,538.72 15.34 %
8,156.99 กรัม 1,084.93
253,711 ออนซ์ 33,745.18
8,156,992 กิโล 1,084,932.88