ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 124,345 บาท 58,077.24 87.64 %
8,156.99 กรัม 3,809.84
253,711 ออนซ์ 118,499.36
8,156,992 กิโล 3,809,842.80