ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256550,362บาท-30,529.97-37.74 %
3,303.72กรัม-2,002.75
102,757ออนซ์-62,292.60
3,303,722กิโล-2,002,753.44