ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 55,029 บาท -12,378.24 -18.36 %
3,609.88 กรัม -812.01
112,280 ออนซ์ -25,256.25
3,609,884 กิโล -812,007.37