ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256464,269บาท18,153.2639.36 %
4,216.03กรัม1,190.85
131,133ออนซ์37,039.45
4,216,025กิโล1,190,846.00