ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564878,660บาท-19,918.98-2.22 %
57,640กรัม-1,306.68
1,792,796ออนซ์-40,642.20
57,639,722กิโล-1,306,677.01