ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/2564896,573บาท33,485.863.88 %
58,815กรัม2,196.66
1,829,346ออนซ์68,323.71
58,814,835กิโล2,196,658.29