ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 1,469,230 บาท 98,712.90 7.20 %
96,381 กรัม 6,475.53
2,997,781 ออนซ์ 201,411.35
96,380,901 กิโล 6,475,525.12