ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564896,861บาท18,350.062.09 %
58,834กรัม1,203.76
1,829,933ออนซ์37,441.01
58,833,707กิโล1,203,756.54