ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 888,964 บาท 22,660.19 2.63 %
58,316 กรัม 1,486.50
1,813,820 ออนซ์ 46,235.29
58,315,671 กิโล 1,486,499.19