ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,504,677 บาท 98,117.79 6.98 %
98,706 กรัม 6,436.49
3,070,106 ออนซ์ 200,197.09
98,706,184 กิโล 6,436,485.88