ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565906,661บาท-31,060.40-3.31 %
59,477กรัม-2,037.55
1,849,929ออนซ์-63,374.87
59,476,584กิโล-2,037,549.51