ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,504,677 บาท 234,707.37 18.48 %
98,706 กรัม 15,396.70
3,070,106 ออนซ์ 478,891.05
98,706,184 กิโล 15,396,704.90