ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,504,677 บาท 570,743.86 61.11 %
98,706 กรัม 37,440.56
3,070,106 ออนซ์ 1,164,531.51
98,706,184 กิโล 37,440,557.57