ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์รวันดา (RWF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,504,677 บาท 933,331.90 163.36 %
98,706 กรัม 61,226.18
3,070,106 ออนซ์ 1,904,347.10
98,706,184 กิโล 61,226,180.89