ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์รวันดา (RWF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์รวันดา (RWF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565906,661บาท398,855.2278.54 %
59,477กรัม26,164.74
1,849,929ออนซ์813,814.23
59,476,584กิโล26,164,735.21