ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,432.09บาท-33.77-0.97 %
225.14กรัม-2.22
7,002.76ออนซ์-68.89
225,144กิโล-2,215.01