ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25643,186.02บาท-209.69-6.18 %
209.00กรัม-13.76
6,500.68ออนซ์-427.85
209,002กิโล-13,755.55