ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 11,217 บาท 281.76 2.58 %
735.81 กรัม 18.48
22,886 ออนซ์ 574.90
735,813 กิโล 18,483.32