ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 13,027 บาท 350.90 2.77 %
854.59 กรัม 23.02
26,581 ออนซ์ 715.97
854,588 กิโล 23,018.99