ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256513,041บาท344.342.71 %
855.50กรัม22.59
26,609ออนซ์702.57
855,497กิโล22,588.24