ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256411,002บาท-326.79-2.88 %
721.73กรัม-21.44
22,448ออนซ์-666.77
721,733กิโล-21,437.24