ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256317,691บาท1,077.306.48 %
1,160.52กรัม70.67
36,096ออนซ์2,198.10
1,160,517กิโล70,670.43