ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256418,026บาท-1,179.67-6.14 %
1,182.51กรัม-77.39
36,780ออนซ์-2,406.98
1,182,506กิโล-77,386.11