ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256412,774บาท1,445.4012.76 %
837.99กรัม94.82
26,064ออนซ์2,949.15
837,988กิโล94,817.44