ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256412,774บาท-1,526.61-10.67 %
837.99กรัม-100.15
26,064ออนซ์-3,114.86
837,988กิโล-100,145.04