ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูปีเซเชลส์ (SCR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256411,797บาท4,053.1152.34 %
773.85กรัม265.88
24,069ออนซ์8,269.86
773,846กิโล265,882.20