ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC14:00 UTC20/10/2563 14:00 UTC17,056บาท-25.59-0.15 %17,00717,123
1,118.87กรัม-1.681,115.651,123.27
34,801ออนซ์-52.2234,70034,938
1,118,867กิโล-1,678.951,115,6461,123,270