ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
26/02/2564 UTC09:15 UTC26/02/2564 09:15 UTC18,368บาท493.732.76 %17,87518,551
1,204.95กรัม32.391,172.561,216.97
37,478ออนซ์1,007.3936,47137,852
1,204,950กิโล32,388.351,172,5621,216,968