ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีเซเชลส์ (SCR)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
07/12/2565 UTC 09:30 UTC 07/12/2565 09:30 UTC 11,353 บาท 136.57 1.22 % 11,217 11,743
744.77 กรัม 8.96 735.81 770.34
23,165 ออนซ์ 278.65 22,886 23,960
744,772 กิโล 8,958.71 735,813 770,345