ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนาสวีเดน (SEK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครนาสวีเดน (SEK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25647,170.86บาท-400.47-5.29 %
470.41กรัม-26.27
14,631ออนซ์-817.10
470,405กิโล-26,270.46