ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
21/09/2566 1,286.27 บาท 15.69 1.23 %
84.379 กรัม 1.03
2,624.47 ออนซ์ 32.01
84,379 กิโล 1,029.15