ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25651,249.83บาท-38.05-2.95 %
81.988กรัม-2.50
2,550.12ออนซ์-77.64
81,988กิโล-2,496.13