ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,179.33 บาท 28.87 2.51 %
77.364 กรัม 1.89
2,406.28 ออนซ์ 58.90
77,364 กิโล 1,893.66