ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,159.87บาท-28.69-2.41 %
76.087กรัม-1.88
2,366.57ออนซ์-58.53
76,087กิโล-1,881.88