ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/25641,117.69บาท-82.12-6.84 %
73.320กรัม-5.39
2,280.51ออนซ์-167.56
73,320กิโล-5,387.18