ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,179.33 บาท -11.19 -0.94 %
77.364 กรัม -0.73
2,406.28 ออนซ์ -22.83
77,364 กิโล -733.90