ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,179.33 บาท -3.53 -0.30 %
77.364 กรัม -0.23
2,406.28 ออนซ์ -7.21
77,364 กิโล -231.77