ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,186.87บาท-8.59-0.72 %
77.858กรัม-0.56
2,421.66ออนซ์-17.53
77,858กิโล-563.49