ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,238.42บาท58.434.95 %
81.240กรัม3.83
2,526.85ออนซ์119.22
81,240กิโล3,832.94