ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,238.42บาท24.622.03 %
81.240กรัม1.61
2,526.85ออนซ์50.23
81,240กิโล1,614.85