ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,238.42บาท409.8449.46 %
81.240กรัม26.89
2,526.85ออนซ์836.22
81,240กิโล26,885.19