ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
29/10/2563 UTC09:50 UTC29/10/2563 09:50 UTC1,256.53บาท0.540.04 %1,254.791,258.85
82.428กรัม0.0482.31482.580
2,563.79ออนซ์1.102,560.252,568.53
82,428กิโล35.4382,31482,580