ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 15:55 UTC 28/05/2567 15:55 UTC 1,559.19 บาท 4.23 0.27 % 1,546.55 1,559.87
102.28 กรัม 0.28 101.45 102.33
3,181.33 ออนซ์ 8.64 3,155.54 3,182.72
102,282 กิโล 277.66 101,453 102,327