ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 15:50 UTC 27/03/2566 15:50 UTC 1,278.26 บาท -14.40 -1.11 % 1,270.45 1,294.93
83.854 กรัม -0.94 83.341 84.947
2,608.14 ออนซ์ -29.39 2,592.20 2,642.15
83,854 กิโล -944.79 83,341 84,947