ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC00:00 UTC01/03/2564 00:00 UTC1,133.04บาท-0.08-0.01 %1,131.131,134.46
74.327กรัม-0.0174.20274.420
2,311.83ออนซ์-0.172,307.942,314.72
74,327กิโล-5.5774,20274,420