ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 1,201.47 บาท -6.56 -0.54 % 1,196.88 1,210.39
78.816 กรัม -0.43 78.515 79.401
2,451.45 ออนซ์ -13.39 2,442.08 2,469.66
78,816 กิโล -430.44 78,515 79,401