ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 457,226 บาท -22,594.00 -4.71 %
29,994 กรัม -1,482.16
932,912 ออนซ์ -46,100.24
29,993,833 กิโล -1,482,156.99