ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 457,226 บาท 85,328.65 22.94 %
29,994 กรัม 5,597.52
932,912 ออนซ์ 174,102.45
29,993,833 กิโล 5,597,523.81