ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 658,700 บาท 294,981.74 81.10 %
43,210 กรัม 19,350.68
1,343,995 ออนซ์ 601,873.37
43,210,452 กิโล 19,350,678.20