ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
29/10/2563 UTC11:10 UTC29/10/2563 11:10 UTC533,567บาท1,740.720.33 %531,558537,207
35,002กรัม114.1934,87035,241
1,088,678ออนซ์3,551.721,084,5771,096,103
35,001,797กิโล114,190.4934,869,97235,240,525