ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 17:45 UTC 28/05/2567 17:45 UTC 660,149 บาท 1,449.23 0.22 % 655,598 661,142
43,306 กรัม 95.07 43,007 43,371
1,346,952 ออนซ์ 2,956.97 1,337,666 1,348,977
43,305,521 กิโล 95,068.73 43,006,947 43,370,630