ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256315,099บาท-547.32-3.52 %
990.49กรัม-35.90
30,808ออนซ์-1,116.74
990,492กิโล-35,904.09