ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256412,871บาท-913.09-6.62 %
844.33กรัม-59.90
26,262ออนซ์-1,863.04
844,330กิโล-59,898.16