ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 17,705 บาท 1,453.81 8.95 %
1,161.45 กรัม 95.37
36,125 ออนซ์ 2,966.32
1,161,451 กิโล 95,369.39