ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,178 บาท 2,014.90 10.51 %
1,389.27 กรัม 132.18
43,211 ออนซ์ 4,111.16
1,389,275 กิโล 132,176.74