ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,479 บาท 2,196.82 13.49 %
1,212.24 กรัม 144.11
37,705 ออนซ์ 4,482.33
1,212,235 กิโล 144,110.37