ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,973บาท1,169.789.14 %
916.61กรัม76.74
28,510ออนซ์2,386.79
916,610กิโล76,737.17