ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,178 บาท 2,505.47 13.42 %
1,389.27 กรัม 164.36
43,211 ออนซ์ 5,112.09
1,389,275 กิโล 164,357.63