ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,973บาท3,462.9532.95 %
916.61กรัม227.17
28,510ออนซ์7,065.71
916,610กิโล227,167.99