ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,178 บาท 6,960.15 48.95 %
1,389.27 กรัม 456.58
43,211 ออนซ์ 14,201.32
1,389,275 กิโล 456,583.11