ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,479 บาท 5,910.36 47.02 %
1,212.24 กรัม 387.72
37,705 ออนซ์ 12,059.35
1,212,235 กิโล 387,717.03