ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,178 บาท 11,987.61 130.43 %
1,389.27 กรัม 786.38
43,211 ออนซ์ 24,459.22
1,389,275 กิโล 786,382.06