ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,973บาท5,871.3272.47 %
916.61กรัม385.16
28,510ออนซ์11,979.70
916,610กิโล385,156.22