ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย บาทไทย (THB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย บาทไทย (THB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256429,349บาท7,675.3135.41 %
1,925.31กรัม503.50
59,884ออนซ์15,660.52
1,925,306กิโล503,497.40