ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/25643,045.60บาท-126.74-4.00 %
199.79กรัม-8.31
6,214.17ออนซ์-258.61
199,790กิโล-8,314.39