ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25643,121.59บาท46.711.52 %
204.77กรัม3.06
6,369.21ออนซ์95.31
204,775กิโล3,064.31