ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/01/25653,129.14บาท48.861.59 %
205.27กรัม3.21
6,384.61ออนซ์99.69
205,270กิโล3,205.10