ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
03/02/2566 3,209.94 บาท 317.80 10.99 %
210.57 กรัม 20.85
6,549.48 ออนซ์ 648.44
210,571 กิโล 20,847.86