ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 3,011.84 บาท -194.93 -6.08 %
197.58 กรัม -12.79
6,145.29 ออนซ์ -397.72
197,576 กิโล -12,787.10