ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25652,720.93บาท-18.92-0.69 %
178.49กรัม-1.24
5,551.72ออนซ์-38.60
178,492กิโล-1,240.96