ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25642,317.76บาท-117.51-4.83 %
152.04กรัม-7.71
4,729.11ออนซ์-239.76
152,044กิโล-7,708.35