ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25642,412.01บาท-6.74-0.28 %
158.23กรัม-0.44
4,921.41ออนซ์-13.76
158,227กิโล-442.37