ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25642,502.73บาท1,176.7688.75 %
164.18กรัม77.20
5,106.51ออนซ์2,401.03
164,178กิโล77,195.02