ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC01:00 UTC01/03/2564 01:00 UTC2,321.23บาท3.470.15 %2,316.812,323.23
152.27กรัม0.23151.98152.40
4,736.18ออนซ์7.084,727.154,740.25
152,272กิโล227.47151,981152,403