ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256514,849บาท-45.39-0.30 %
974.10กรัม-2.98
30,298ออนซ์-92.60
974,103กิโล-2,977.29