ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256411,716บาท4,071.5453.26 %
768.56กรัม267.09
23,905ออนซ์8,307.46
768,555กิโล267,091.08