ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 16:00 UTC 28/05/2567 16:00 UTC 37,304 บาท 249.19 0.67 % 36,894 37,304
2,447.14 กรัม 16.35 2,420.25 2,447.14
76,115 ออนซ์ 508.45 75,278 76,115
2,447,141 กิโล 16,347.05 2,420,247 2,447,141