ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลีราใหม่ตุรกี (TRY)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 15,580 บาท -154.06 -0.98 % 15,556 15,788
1,022.05 กรัม -10.11 1,020.44 1,035.71
31,789 ออนซ์ -314.35 31,739 32,214
1,022,046 กิโล -10,106.59 1,020,438 1,035,707