ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 29,604 บาท 2,173.89 7.93 %
1,942.02 กรัม 142.61
60,404 ออนซ์ 4,435.56
1,942,023 กิโล 142,606.51