ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/256424,465บาท725.233.05 %
1,604.91กรัม47.57
49,918ออนซ์1,479.74
1,604,909กิโล47,574.62