ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/256326,649บาท-75.35-0.28 %
1,748.19กรัม-4.94
54,375ออนซ์-153.74
1,748,191กิโล-4,943.01