ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 25,838 บาท 929.95 3.74 %
1,694.99 กรัม 61.00
52,720 ออนซ์ 1,897.45
1,694,994 กิโล 61,004.52