ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 36,896 บาท -1,404.52 -3.67 %
2,420.39 กรัม -92.14
75,282 ออนซ์ -2,865.75
2,420,387 กิโล -92,136.00