ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/256424,826บาท376.241.54 %
1,628.60กรัม24.68
50,655ออนซ์767.66
1,628,603กิโล24,680.89