ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256424,633บาท-733.70-2.89 %
1,615.89กรัม-48.13
50,260ออนซ์-1,497.03
1,615,891กิโล-48,130.66