ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 11:35 UTC 01/03/2567 11:35 UTC 31,865 บาท 177.63 0.56 % 31,603 31,869
2,090.32 กรัม 11.65 2,073.14 2,090.59
65,016 ออนซ์ 362.44 64,482 65,025
2,090,321 กิโล 11,652.76 2,073,139 2,090,595