ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
21/03/2566 UTC 21:10 UTC 21/03/2566 21:10 UTC 28,979 บาท -625.16 -2.11 % 28,968 29,731
1,901.01 กรัม -41.01 1,900.31 1,950.36
59,128 ออนซ์ -1,275.55 59,106 60,663
1,901,014 กิโล -41,009.92 1,900,306 1,950,357