ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,976,411บาท-121,907.88-5.81 %
129,652กรัม-7,997.11
4,032,620ออนซ์-248,737.79
129,651,743กิโล-7,997,105.62