ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 2,269,337 บาท 156,110.20 7.39 %
148,868 กรัม 10,240.76
4,630,298 ออนซ์ 318,523.35
148,867,532 กิโล 10,240,763.58