ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25642,064,885บาท30,857.871.52 %
135,456กรัม2,024.26
4,213,140ออนซ์62,961.62
135,455,609กิโล2,024,263.21