ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 2,985,773 บาท -101,409.32 -3.28 %
195,865 กรัม -6,652.41
6,092,097 ออนซ์ -206,913.04
195,865,466 กิโล -6,652,408.87