ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25642,013,110บาท-3,049.18-0.15 %
132,059กรัม-200.02
4,107,499ออนซ์-6,221.46
132,059,151กิโล-200,024.67