ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 2,010,094 บาท 58,008.84 2.99 %
131,861 กรัม 3,805.36
4,101,345 ออนซ์ 118,359.78
131,861,307 กิโล 3,805,355.45