ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25632,128,171บาท-13,218.08-0.62 %
139,607กรัม-867.10
4,342,268ออนซ์-26,969.85
139,607,156กิโล-867,100.67