ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25641,969,205บาท-128,561.28-6.13 %
129,179กรัม-8,433.57
4,017,917ออนซ์-262,313.22
129,179,034กิโล-8,433,565.98