ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/25652,033,721บาท7,238.690.36 %
133,411กรัม474.85
4,149,553ออนซ์14,769.63
133,411,235กิโล474,854.76