ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25632,045,805บาท-165,308.77-7.48 %
134,204กรัม-10,844.19
4,174,209ออนซ์-337,291.88
134,203,943กิโล-10,844,185.82