ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,281,073 บาท 202,304.36 9.73 %
149,637 กรัม 13,271.08
4,654,245 ออนซ์ 412,776.77
149,637,447 กิโล 13,271,081.41