ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25641,969,205บาท27,370.301.41 %
129,179กรัม1,795.48
4,017,917ออนซ์55,845.68
129,179,034กิโล1,795,480.25