ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25632,045,805บาท397,918.2424.15 %
134,204กรัม26,103.27
4,174,209ออนซ์811,902.43
134,203,943กิโล26,103,269.28