ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,996,723 บาท 740,346.21 32.81 %
196,584 กรัม 48,566.40
6,114,438 ออนซ์ 1,510,583.91
196,583,756 กิโล 48,566,400.60